Posi-Palkki on rakentajalle valmis paketti, se on valmistettu kohteesi mittojen ja vaatimusten mukaan  
 
Kohteesi välipohjan mitoittaa aina kohteen oma erikoissuunnittelija. Hän suunnittelee palkiston tietokoneohjelmalla huomioiden kohteelle määritetyt erikoiskuormat ja välipohjaan tulevat asennukset.

Työmaalla ei sahata eikä porata ja kun palkit on asennettu paikoilleen voidaan siirtyä seuraavaan työvaiheeseen.  

Rakentaja_puhelimessa


 • eristetty välipohja saadaan paremmin hyötykäyttöön
 • avoin palkisto mahdollistaa joustavat ratkaisut mm. wc-tilojen sijoitteluun
 • soveltuu erinomaisesti alustaksi lattialämmitys- ja tasoitevalukäyttöön
 • aidosti ristiinkantava rakenne on laadukas ja vähentää merkittävästi värähtelyä
 • tarve asennusten vaatimille koteloinneille ja alaslaskuille vähenee
 • LVIS-putkilinjat ja johdot voidaan kuljettaa suoria reittejä kohteisiin rakenteita heikentämättä


 • Palkiston suurimmat edut saavutetaan rakenteen avoimella keskiosalla
   
  Posi-Palkki mahdollistaa aiemmin totutusta poikkeavia rakenteellisia ja teknisiä toteutustapoja. Palkiston läpi voidaan kuljettaa teknisiä asennuksia kuten kaapelointeja, LVI putkistoja ja tehdä piilokannatuksia.
   

  Tuotteena Posi-Palkki muistuttaa selkeästi enemmän kattoristikoílla valmistettua yläpohjaa kuin perinteistä sahatavarasta tehtyä välipohjapalkistoa.

  Posi-palkit toimitetaan kätevässä muovipakkauksessa, kuten alla olevasta kuvasta voi nähdä.

  Rakentaja-02_Positoimitus