Arkkitehti-01

Talosuunnittelijan kannalta Posi-Palkki tarjoaa uusia mahdollisuuksia:   

 • lattiarakenteen avoin profiili joka mahdollistaa putkistojen kuljettamisen lattioissa vapaasti, ei ainoastaan palkiston suuntaisesti.
 • ilmanvaihtoputkia varten tehtävät kattojen alas laskut voidaan useimmiten jättää kokonaan pois
 • viemäri- ja vesijohtoputket voidaan kuljettaa toisessakin kerroksessa vapaasti koko välipohjan alueelle


 • Posi-palkki soveltuu mainiosti välipohjarakenteeksi lattialämmityskohteisiin, tasoitevalu entisestään parantaa laadukkaan lattiarakenteen dynamiikkaa ja akustisia ominaisuuksia.
  Posi-palkit voidaan tehokkaasti jäykistää palkkien läpi kulkevilla sekundääripalkeilla, ns. kaisapalkeilla. Kaisapalkein vahvistettu Posi-palkisto on aidosti ristiin kantava rakenne joka tasaa lattialla kävelevien askeleista aiheutuvat värähtelykuormat tehokkaasti koko lattiarakenteeseen.

  Arkkitehti-02_kaisapalkki
   
  Arkkitehti-03_kaisapalkki_IRL