Suunnittelu-01_ComputerLady

Posi-Palkit suunnitellaan kohteen vaatimusten mukaan, suunnittelua varten tarvitaan kohteen pohja- ja leikkauspiirustukset sekä välipohjaan liittyvät erikoisdetaljit.

Palkit toimitetaan kohteeseen määrämittaisina, työmaalla tehtäväksi jää ainoastaan palkkien paikalleen asentaminen pohjakaavion mukaisesti. 

Suunnittelussa voidaan huomioida mm. ilmastointiputkien sijainnit siten että putket asetetaan kulkemaan palkkien metallisauvojen välistä. Tällöin vierekkäisten palkkien sauvoitus on sovitettu toisiinsa vaikka palkkien tyyppi muuttuisikin matkan varrella. Rakenteeseen voidaan tehdä erityinen konsoli jossa suurien kanavien kuljettaminen käy helposti.   

Suunnitellut kanavat ja jäykisterakenteet tulee asentaa pitkien vetojen osalta välipohjaan lattiarakenteen asentamisen yhteydessä. Palkkien väliin on jälkikäteen hankalaa lisätä pitkiä joustamattomia sauva- ja putkirakenteita.

Suunnittelu-02_Computer


Suunnittelusta vastaa asiaan perehtynyt suunnittelija joka suunnittelee palkkijaon sekä palkkien rakenteen kohteen vaatimusten mukaisesti käyttäen tuotteen tyyppihyväksynnässä mainittuja lujuusarvoja sekä yleisten laskentaohjeiden osalta käyttäen Eurocode mukaisia kuormia ja laskentamenetelmiä

Posi-Palkeista suunnitellulle lattialle tehdään aina värähtelymitoitus. Mitoituksessa otetaan huomioon koko lattiarakenteen jäykkyys myös palkistoa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Posipalkkien suunnittelija ottaa siten kantaa onko asiakkaan valitsema välipohjarakenne riittävä laskentaohjeen vaatimusten täyttämiseksi ja tarvitaanko erityismenetelmiä liittorakenteen toiminnan varmistamiseksi..

Suomessa suunnittelun tekee MiTek Finland Oy

Suunnittelu-04