Kantavuudet ja jännevälit Suunnittelijalle | Vaatimustenmukaisuus | Rakennekirjasto

 

Posi-palkkien käyttötarkoitus sekä tuotteen varmennetut tekniset ominaisuudet on esitetty BM TRADA Certification antamassa eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-07/0161.

ETA_logo


Posi-palkkien suunnittelu ja valmistus perustuu ETA hyväksynnässä annettuihin ohjeisiin. 
Tekninen hyväksyntä kattaa välipohjarakenteiden lisäksi yläpohjassa ja seinärakenteissa käytettävät Posi-rakenteet.

Päivitetty tekninen hyväksyntä on myönnetty 30.5.2013 ja se umpeutuu 30.5.2018. ETA on rakennustuotedirektiivin mukainen ja perustuu konsensusmenettelyyn (CUAP).

CE MERKINNÄSTÄ

Posi-palkki ristikot (Posi-joist) valmistetaan Ympäristöministeriön hyväksymän naulalevyrakenteiden tarkastuslaitoksen valvonnassa.

Posi-palkit valmistetaan Suomessa ETA vaatimusten mukaan, mutta Suomessa toimivien Posi-Joist akkreditoitujen tarkastuslaitosten puuttuessa ilman CE merkintää.

Koska ETA-hyväksyntä on myönnetty rakennustuotedirektiivin mukaisella menettelyllä ennen 1.7.2013, tuotteen CE-merkintä on Suomessa vapaaehtoista.

Posi-palkkien osalta tuotteen valmistajalle on myönnetty MiTek Industries Ltd:n omistamaan ETA:an käyttöoikeus. 

Vaatimustenmukaisuus-01


SUOMEN VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Suomen rakennusmääräyskokoelman osa B2 edellyttää naulalevyillä liitettyjen rakenteiden osalta että niiden valmistus tapahtuu ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen tai VTT:n valvonnassa.

RakMK B2 vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi palkkien valmistaja toimittaa pyydettäessä kopion ilmoitetun laitoksen myöntämästä laadunvarmistussertifikaatista.

Lisäksi kohteen suunnittelussa tulee noudattaa annettuja ohjeita ja suunnittelijoilla tulee olla suunnitteluun vaadittava osaaminen sekä koulutus.