Kantavuudet ja jännevälit | Suunnittelijalle | VaatimustenmukaisuusRakennekirjasto

Posi-palkit valmistetaan mitallistetusta rakennesahatavarasta ja Posi-Joist® metalliprofiileista.  
Lopullisen kokonaiskorkeuden määrää palkkivalmistajan käyttämä rakennesahatavara. Puutavaran koko täytyy varmistaa valmistajalta.                                   
Valmistukseen soveltuvat yleisimmät Suomessa käytettävät sahatavaradimensiot ovat paksuudeltaan 42, 45 ja 48mm.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu palkkien korkeudet yleisimmin käytössä olevilla paarredimensioilla.

Palkkien korkeudet yleisimmillä rakennesahatavaradimensioilla

Posi-profiili Paarredimensio Paarteiden välinen tekninen asennustila
   42mm  45mm  48mm  
 PS 8N  192 mm  198 mm  204 mm  105 mm
 PS 9N  215 mm  221 mm  227 mm  130 mm
 PS 10N  243 mm  249 mm  255 mm  150 mm
 PS 12N  294 mm  300 mm  306 mm  190 mm
 PS 14N  363 mm  369 mm  375 mm  250 mm
 PS 16N  411 mm  417 mm  423 mm  275 mm


Profiilin numero viittaa valmiin palkin korkeuteen tuumissa, eli PS 12 on noin 300 mm korkea.

Suunnittelu_raksu


Rakennesuunnittelijalle toimitettavat tiedot suunnittelua varten:
Posi-palkkien suunnittelu on erityissuunnittelua joka tapahtuu yhteistyössä kohteen päärakennesuunnittelijan kanssa.

Onnistuneen Posi-suunnittelun lähtökohtana ovat seuraavat lähtökohtatiedot:

 • arkkitehtipiirustukset ylä- ja alapuolisista kerroksista sekä tarvittaessa perustussuunnitelma josta selviää väliseinien kantavuus. DWG/DXF
 • leikkaus tai tieto halutusta palkkiprofiilista
 • välipohjan omapainokuorma (ylä- ja alapinta voidaan antaa erikseen)
 • tuentatapa kantavilla ulkoseinillä sekä välituet (näkyvä-/piilopalkki)
 • tarvittavat detaljit (tuennat, päätyseinä, porrasaukko)
 • hormin sijainti / suojaetäisyys
 • WC-istuimien paikat, läpiviennit, liesituuletin sijainti
 • IV koneen sijainti
 • yläpohjaa kannattavien pilareiden sijainti ja koko
 • lisäkuormat (esim ammeet, betonilaatat, ym)
 • muut suunnittelun lähtökohtatiedot (LVI varaukset, palkkikengät)
 • TILAAJALLE KUULUU SUUNNITELMAN TARKASTUS ENNEN TUOTANTOA

 • Värähtelysuunnitelu tehdään asuinrakennusten normaaliluokkaan EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaan, tarkastelun lähtökohtana ovat yleisen käytännön mukaisesti kävelystä aiheutuvat värähtelyt.  

  Suunnittelussa ei oteta huomioon koneiden aiheuttamaa värähtelyä.

  Pesukoneen tai muun käyntitaajuudeltaan 5-30 Hz toimivan koneen sijoittamista kevyen välipohjan päälle ei suositella ilman erityissuunnittelua. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä vaimennus perustuksen tai laitteen sisäisten rakenteiden avulla.

  Posi-palkiston päälle tulevien kone-asennusten osalta Posi-palkkien suunnittelija voi toimeksiannosta selvittää huonetilan lattiarakenteen laskennallisen ominaistaajuuden koneasennusten vaimennusjärjestelmän suunnittelua varten.