Kantavuudet ja jännevälit | SuunnittelijalleVaatimustenmukaisuusRakennekirjasto

Posi-palkkien kantavuuden alustavassa mitoituksessa voidaan hyödyntää alla olevia jännevälitaulukoita.

Taulukot on tehty kahdelle erilaiselle kuormitukselle, 1 kN/m2 ja 2 kN/m2. Arvoissa on huomioitu palkkien oma paino sekä hyötykuorma 2 kN/m2. Palkit mitoitetaan Eurocoden mukaisesti.

Kohteessa tarvittavien palkkien jänneväli luetaan kuvaajan pystyakselilta, soveltuva palkkipoikkileikkaus (PS10, PS12, PS14 tai PS 16) värikoodeista jolloin soveltuva k/k jako on luettavissa vaaka-akselilta.

Palkkijakojen väliarvot, esim k/k 450 voi lukea käyrästöltä.

Jannevalit-01_pintalevy
 
Jannevalit-02_Betonilaatta
 

Taulukon lähtökohtana käytetyt rakenteet ovat olleet värähtelymitoitettuja (värähtelyluokka C3, asuinrakennusten normaaliluokka). Värähtelytarkastelu on tehty EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaisesti.